مس و پرداز

به نقاشی سبک پرداز روی ظروف مسی اصطلاحا هنر مس و پرداز گفته می شود زیبایی نقوش سبک پرداز که شامل گل و بوته های رنگی می باشد همراه جلوه ظروف مسی باعث خلق اثاری زیبا و مشتری پسند می باشد . نقوش روی مس توسط پوشش پلی استر محافظت و جلا دهی می شود .

مس و پرداز